Detský biblický tábor 6.-10.7.2016

Aj toto leto sa cirkevný zbor snažil pre deti pripraviť biblický tábor, avšak v tomto roku sme museli zvážiť niektoré okolnosti. Prvou podstatnou vecou totiž bolo to, že niektorí spolupracovníci, ktorí nám pomáhali v predchádzajúcich rokoch, nám toto leto pomôcť nemohli. Bola preto obava, či budeme schopní zabezpečiť vedúcich, pomocníkov, kuchárky, ako aj všetky ostatné veci. Navyše sme nadobudli pocit, že by deti potrebovali aj trocha zmenu, pretože svoju rodnú obec už pomerne dobre poznajú.

Z týchto dôvodov sme preto začali premýšľať o spolupráci s cirkevným zborom Párnica, ktorý bol na tom podobne. Ich cirkevný zbor navyše disponuje Zborovým domom, ktorý sa nachádza v areáli farskej budovy a poskytuje spoločenské priestory, kuchyňu, jedáleň a ubytovacie priestory so sprchami a WC. Spolu s veľkou farskou záhradou a altánkom, tak poskytuje veľmi dobré podmienky aj pre detské tábory. Po vzájomnej dohode sme sa predo rozhodli spolupracovať a zorganizovať detský biblický tábor v Párnici. Teraz s odstupom času hodnotíme tento krok ako dobré rozhodnutie, ktoré naozaj Pán Boh požehnal.

Aby sme ale deti nemuseli každý deň prevážať do Párnice a späť, rozhodli sme sa vždy spojiť dva dni tak, že deti jednu noc spali v Párnici. Prakticky to vyzeralo tak, že deti strávili na tábore celý deň, potom prespali v Párnici a až na záver druhého dňa sme sa vrátili domov. Takto sa to opakovalo dva krát. Priznám sa, že na začiatku bola samozrejme obava, ako deti zvládnu odlúčenosť od rodičov počas noci, ale na veľké prekvapenie, nebol s tým žiaden problém a deti si veľmi pochvaľovali aj to, že mohli dve noci stráviť mimo domu.

Jeden deň, ako býva zvykom, robievame spoločný výlet mimo priestor tábora a ani v tomto roku to nebolo iné. Keďže sa nám veľmi osvedčilo rekreačné zariadenie Villa Betula v Liptovskej Silenicie, tak sme ho navštívili aj tento rok.

Detský tábor trval päť dní od 6. do 10. júla 2016. Tento rok to ale bolo od stredy do nedele (nie od pondelka do piatku ako býva zvykom), nakoľko iné termíny boli v Párnici už obsadené.

Témou tábora bola biblická postava kráľovnej Ester. Deti si tak na príklade jej života mohli uvedomiť, že Pán Boh koná v našich životoch a každého jedného z nás si môže použiť na záchranu iných. Tak ako skrze Ester, Pán Boh zachránil Izraelský národ pred vyvraždením, aj nás si Pán Boh používa na to, aby skrze zvestovanie evanjelia mohli byť ľudia zachránení a spasení pre večný život.

K táboru samozrejme okrem biblických tém, patrili aj mnohé iné aktivity: spievanie piesní, workshopy a rôzne súťaže a hry. Deti z nášho zboru navyše mohli spoznať deti z iných cirkevných zborov a tak si nájsť aj nových kamarátov a zažiť silu kresťanského spoločenstva a cirkvi.

Za prípravu a spoluprácu sa chcem poďakovať pani Anne Čadovej, pani Kubačkovej za varenie, ako aj mladším pomocníkom: Broni Brašeňovej, Editke Kubačkovej, Simonke Čadovej a Natálií Maderovej, ktorí nám každoročne s deťmi pomáhajú.

Na záver chcem povedať, že biblický tábor sa snažíme robiť v rámci možnosti čo najlepšie a najlacnejšie, aby financie neboli prekážkou pre prihlásenie detí. Cena tohtoročného tábora bola 25 euro, v ktorej bolo zahrnuté ubytovanie na dve noci, celodenná strava, zaplatenie autobusu na výlet a vstup do areálu Villa Betula a dokonca aj šiltovky. Túto cenu bolo pritom možné docieliť len vďaka dobrovoľníkom a sponzorom, ktorým aj týmto veľmi pekne ďakujeme. Okrem toho ďakujeme za sladkosti a iné drobnosti, ktoré mohli deti na konci tábora dostať ako odmeny za súťaže.

Ďakujeme aj za vaše modlitby a povzbudenia, lebo príprava tábora a starostlivosť o deti je aj veľká zodpovednosť a vždy sa tešíme, ak všetko dobre dopadne a deti v poriadku odovzdáme po výlete rodičom. Vďaka preto aj Pán Bohu za jeho ochranu, starostlivosť  a požehnanie.